Knjiga koju potpisuju Dr Kenet Blenčard i Dr Spenser Džonson, svakako bi mogla da posluži kao priručnik za sve menadžere, ili kao inspiracija za sve koji bi to možda želeli da postanu.

Naizgled neozbiljnog naslova, a zapravo vrlo ozbiljan vodič kroz menadžment, koji nam kroz tri praktične tehnike pokazuje kako jednostavni metodi dejstvuju jako dobro kod ljudi koje vodite.

” ljudi koji su zadovoljni sobom, postižu dobre rezultate”

Lidera ili menadžera, zaposleni će posmatrati kao jedan od sopstvenih izvora motivacije, zato je jako važno znati na koji način možete uputiti svoje ljude da dostignu vrhunac u svom poslu.

Knjiga nam, dakle otkriva tri, kako se navodi u knjizi- tajne koje bi značajno povećale produktivnost, profit i uspešnost, kako na poslu, tako i u životu uopšte.

CILJEVI ZA JEDAN MINUT

“Određivanje Ciljeva za jedan minut je prva tajna i osnova Upravljanja za jedan minut”.

Pravi menadžer mora da poseduje socijalno-emocijalnu inteligenciju, inače će doći u situaciju da izgubi integritet, zaposleni će biti okrenuti sebi samima, izgubiće motivaciju i zaobilaziće vas svaki put kada imaju neki problem.

Zbog toga, jako je važno da znate da procenite u kom trenutku vi kao menadžer jednog tima, treba da se postavite zaštitnički, a kada bi trebalo da pustite svoje ljude da se sami izbore. S tim u vezi, bitno je da sa svojim ljudima imate krajnje otvoren odnos, dobru i jasnu komunikaciju kako bi i produktivnost na poslu bila na željenom nivou. Naša “prva tajna” nam kaže da nam “Menadžer za jedan minut uvek jasno stavi do znanja koje su naše odgovornosti i za šta moramo da položimo račune”.

“dogovorite se oko ciljeva”

U drugoj tajni nam se otkriva koliko je važno da svom zaposlenom jasno stavite do znanja kada radi dobro, a kada ne.

POHVALE ZA JEDAN MINUT

“Pomozite ljudima da ostvare svoj puni potencijal. Uhvatite ih kako nešto rade dobro”.

Ono što je ovde interesantno je svakako to da su ljudi po prirodi skloniji da kritikuju nego da pohvale. Kada ste vi poslednji put pohvalili svog zaposlenog? Nekako, čini nam se da se uspesi prećutkuju, podrazumevaju, dok se propustima posvećuje pažnja. Zašto? Stavite naglasak na pozitivno – “Hvatajte ljude kako rade nešto ispravno”. Odvojite samo jedan minut za pohvalu.

“kažite ljudima da ste zadovoljni onim što su ispravno uradili”.

U “Pohvalama za jedan minut”, dobićete jasne smernice na koji način ćete malim korakom podići samopouzdanje svojih ljudi, a samim tim imati i benefit u ostvarenju svih poslovnih ciljeva.

Otkrivamo i treću tajnu– važnu kao i prethodne dve.

PREKORI ZA JEDAN MINUT

“Imajte na umu da kada završite sa prekorom, da je on okončan zauvek”.

Ovde je važno da brzo reagujete. Čim saznate za grešku, posetite vašeg zaposlenog i precizno mu kažite gde je pogrešio. Podelite sa njim kako se osećate zbog njegove greške. Odvojite jedan minut. Budite fer.

“Kažite ljudima gde su pogrešili. Rukujte se ili taknite ljude na način koji im pokazuje da ste iskreno na njihovoj strani”.

Svako ponekad greši i svako treba da bude svestan da će biti prekoren jednog dana. Na menadžerima je da budu nedvosmisleni, ali i da pomognu svojim zaposlenima da shvate da je razlog ljutnje zapravo vaše poštovanje prema njima i uverenje da će kritika imati samo pozitivno dejstvo.

IZABERITE DA NAJDRAGOCENIJI MINUT KOJI PROVEDETE, BUDE ONAJ KOJI ULOŽITE U LJUDE